Bli isolatør | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Bli isolatør

Vi søker dyktige tømrerfirmaer eller liknende som ønsker å bli autoriserte Envinsu isolatører.

Fordeler med å inngå partnerskap med Papiruld Danmark A/S:

Franchisekonsept
Markedsføringsprogram, utd., opplæring, maskiner, utstyr, henger m.m. 

Over 20 års erfaring med produktion og salg av Envinsu
Høy og ensartet kvalitetsprodukt – produktivitet og god inntjening.

Dansk produkt som overholder internasjonale krav (ETA m.m.)
Problemfritt produkt i.h.h.t. lovgivning og standarder.

Bredt produktsortiment og gjennomprøvde isoleringsmetoder
Effektivitet og god inntjening.

Teknisk sparring og rådgivning (hotline)
Bedre faglige valg og troverdighet.

Avtaler med strategiske interessenter (f. eks. Krendl, HMN)
God økonomi ved innkjøp av maskiner, tilskuddsordninger m.m.

Adgang til markedsavdeling med nettverk av erfarne samarbeidspartnere
Effektive og økonomisk fordelaktige løsninger (PR, hjemmesider m.m.).

Landsdekkende nettverk av kolleger
Adgang til erfaring/ sparring og inspirasjon til å drive en lønnsom isoleringsvirksomhet.

Levering av alle produkttyper innenfor 5 dager i hele landet
God likviditet – begrenset kapitalbinding i lokalt lager.

Samarbeid med offentlige forskningsinstitutter og universiteter (SINTEF, TI, DTU m.fl.)
Seneste trender, viten og testresultater.  

Har du lyst til å bli Envinsu forhandler så ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om produktene og vurdering av fremtidig samarbeid. Du kan kontakte Gert W. Josephsen på +45 22 93 05 84 eller gwj@papiruld.dk.