Dokumentasjon | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Dokumentasjon

Her finner du lenker til de nyeste offentliggjorte rapporter og undersøkelser omkring isoleringsmaterialet Envinsu.

ETA - Europeisk Teknisk Godkjennelse


ETA - Europeisk Teknisk Godkjennelse 2013 - dansk version
Her finnes de nyeste måleresultatene av Envinsu omkring brannklasse, isoleringsevne, setning mv.

ETA - engelsk version
Yteevne deklarasjon

Produkt- og sikkerhetsdatablad


Produktdatablad, Envinsu, marts 2016

Sikkerhedsdatablad, Envinsu, februar 2019

FDV-dokument

Konstruksjonskataloger


Konstruksjonskatalog for isoleringsmaterialet Envinsu
Her finnes forslag til bygningsdeler med Envinsu samt tekniske tegninger. Revidert juni 2017.

Konstruksjonskatalog fra DBI
Konstruksjonskatalogen ”Bygningsdele med celluloseuld og høruld” fra 2001 gir eksempler på konstruksjoner med Envinsu. Katalogen er utarbeidet av Dansk Brannteknisk Institutt for Miljø- og Energiministeriet.

 

Miljø og CO2


Miljøvaredeklaration – EPD
Papiruld Danmark A/S har som noe helt nytt fått utarbeidet en miljøvaredeklarasjon som er utgitt av EPD Danmark. EPDén er utviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og verifisert i henhold til ISO 14025 av 3. part.

BREEAM klassifikasjon
Ifølge BREEAM - Bre Environmental Assessment Method –klassifiseres celluloseisolering som et A+ produkt. BREEAM er en utbredt britisk miljøsertifiseringsordning som anvendes ved miljøvurdering av en bygning med fokus på CO2-utslipp. Isoleringsmaterialer blir rangert fra A+ til E, hvor A+ er mest miljøvennlig, og E er minst miljøvennlig. Et A+ materiale kan således inngå i et BREEAM sertifisert bygg.

Ved klassifisering av celluloseisolering vurderte BREEAM, at det oppstår en CO2-oppsparing ved installering av produktet i stedet for CO2-utslipp. Klikk her for å lese nærmere.

Fukt og lufttetthet


Dampsperre
I følge målinger forettatt av By og Bygg (Ståens Byggeforskningsinstitutt) i 2002 er dampsperre overflødig ved papirisolering. Se den fulle rapporten.

Kvalitetssikring av hus isolert med Papiruld - sammendrag
Papiruld Danmark A/S har, sammen med et eksternt institutt som utvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibasert viten til dansk næringsliv, i 2012 forettatt kvalitetskontroll og fuktmålinger i 10 hus isolert med Papiruld på hhv. loft, hulmur og krypkjeller. Er du interessert i å lese den fulle rapporten, kan du henvende deg til teknisk konsulent Sana Saleem på sana@papiruld.dk.

Tetthetsprøving uten dampsperre - tungt bygg
Måling fra 2012 viser at man kan unnvære dampsperre i tungt bygg ved isolering med Papiruld, og samtideg sikre at huset er tett.

Tetthetsprøving uten dampsperre - lett bygg
Måling fra 2014 viser at man kan unnvære dampsperre i lett bygg ved isolering med Papiruld, og samtidig sikre at huset er tett.

 

Tilsetningsstoffer


Borsalter
Rapport om anvendelse av borsalter i isolering utarbeidet av Chemtox Miljørådgivning i 1995. Rapporten konkluderer bl.a., å "det er ingen risiko for helsen ved å anvende borsyre/borax til isolering med den prosess som normalt anvendes.

Bor i inneklimaet
Arbeidsmiljø Institutttet - AMI, har i 1999 forettatt en undersøkelse av forekomsten av bor i inneklimaet. På basis av de utførte feltmålinger kan det konkluderes at forekomsten av bor i inneklimaet ikke eller kun i meget liten grad, adskiller seg fra bakgrunnsforekomsten, det vil si i luften utenfor.

Murverk
En avdeling under Energistyrelsen har i 2000 utarbeidet en rapport, hvor man har undersøkt borsalters og Papirulds påvirkning av murbindere i hhv. galvanisert stål, tinbronze og stål. Borsaltene hadde ingen påvirkning på murbinderne i tinbronze og stål. På murbinderne i galvanisert stål har man ikke kunnet finne noen sammenheng mellom borsalter/Papirull og rust. Les mer i bilag 2, side 2, punkt 3 i den fulle rapporten.