Etterisolering - etasjeskillere | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Etterisolering - etasjeskillere

Isoleringsmaterialet Envinsu kan anvendes til etterisolering av etasjeskillere som både varmeisolering og lydisolering.

Envinsu blåses ut mellom bjelkelag før gulvet legges, eller blåses inn under det (nesten) ferdige gulv. I forbindelse med etterisolering blåses Envinsu inn gjennom et hull i gulvet - eksempelvis kan Envinsu innblåses over og under innskuddsbrettet.

Varmeisolering
Envinsu kan anvendes i en etasjeskiller, som er vendt mot et uoppvarmet loft med henblikk på varmeisolering.

En oppfylling i en bredde av ca. 1,5 m fra ytterveggen kan stoppe voldsomt sjenerende trekk som kommer inn gjennom etasjeskilleren. Problemet oppstår likedant i forbindelse med nytt bygg.

Fukt
Det er normalt ingen krav til luft og fukttetthet mellom rom internt i en bolig (unntatt bad). Ved vannrette leilighetsskiller skal det etableres lufttetthet.

Brann
Envinsu (≥ 40 kg/m3) oppfyller kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B], og kan detfor anvendes med de begrensninger, det i den konkrete sammenheng er gjeldende for alle andre materialer.

Ved installering av Envinsu i mindre enn 40 kg/m3 skal det sikres en klasse 1 bekledning mot den innvendige siden av konstruksjonen.

Ved BD-30 og BD-60 konstruksjoner, skal bekledningen overholde 30 og 60 minutter. Dette kan eksempelvis være to lag 13 mm gipsplater eller to lag 15 mm branngipsplater.

For brannsikre konstruksjoner, eksempelvis BS-60, skal konstruksjonen være av ikke brennbart materiale, dvs. betongdekke med tregulv på bjelkelag. Her kan Envinsu innblåses mellom bjelkelagene.