Ettersisolering - yttervegg | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Ettersisolering - yttervegg

Isoleringsmaterialet Envinsu kan anvendes til etterisolering av alle slags vegger, både tunge og lette yttervegger.

I forbindelse med lette yttervegger kan Envinsu innblåses gjennom det første laget med bekledning fra den innvendige siden av konstruksjonen, hvoretter hullene repareres slik at fukt- og branntekniske krav overholdes.

Ved større isoleringstykkelser skal densiteten på Envinsu papirisolasjon økes og/eller det krysslegges for å hindre setning i isoleringen.

Varmeisolering
Det anbefales følgende tykkelser for å overholde gjeldende bygningsreglement:
Standard: min. 250 mm isolering.
Lavenergi: min. 350 mm isolering.

Fukt
Det er ikke nødvendig å bruke dampsperre, unntatt i våtrom, såfremt den innvendige siden av konstruksjonen er lufttett. Konstruksjoner med en tung bakvegg eller to 12,5 mm gipsplater med forskjøvede skjøter, sparkling samt overflatebehandling gir en utmerket tetthet mot luft og fukt gjennomgang.

Det skal utvises en særlig oppmerksomhet på lufttettningen i forbindelse med gjennombrytninger (f.eks. elinstallasjoner) samt skjøtet vegg/loft samt vegg/gulv (inkludert radonsikring).

Lyd
Det kan forventes en luftlydsreduksjon på R,w på 40 – 55 dB i en vegg isolert med Envinsu.

Brann
Envinsu (≥ 40 kg/m3) oppfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrensninger, som i den konkrete sammenheng er gjeldende for alle andre materialer.

Ved installering av Envinsu i mindre enn 40 kg/m3 skal det sikres en klasse 1 bekledning mot den innvendige siden av konstruksjonen.

I forbindelse med fastleggelse av de presise brannkrav skal bygningens anvendelseskategori fastlegges.