Gulv | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Gulv

Isoleringsmaterialet Envinsu kan anvendes til etterisolering av gulv over fundament, hvor Envinsu innblåses mellom gulvbjelkene. I tillegg kan Envinsu anvendes som etterisolering i en krypkjeller som er minimum 60 cm høy.

Ved krypkjellere lavere enn 60 cm, kan det etterisoleres med polystyren sammen med drenslanger, som sikrer utluftning av krypkjelleren. Finn veiledning her.

Varmeisolering
Såfremt krypkjelleren er minimum 60 cm høy, kan det påsprøytes Envinsu med lim, såkalt WET-spray, direkte under gulvkonstruksjonen. Dette sikrer en tett varmeisolering, som eliminerer alle kuldebroer. Det kan på nåværende tidspunkt påsprøytes i max. 100 mm tykkelse WET-spray. 

Finn datablad her.

Fukt
Envinsu kan anvendes til etterisolering av gulv som er bygget rett på jord/bakkenivå, såfremt de fukttekniske forutsetninger er i orden. Det vil si at det skal foreligge en fuktsperre i fundamentet før Envinsu kan anvendes. Merk at Envinsu ikke kan anvendes direkte mot jord. Kontakt Papiruld Danmark A/S for nærmere veiledning angående konkrete jobbdetaljer.

Krypkjellere er ikke i direkte kontakt med jordfukt. Fukt og radon fjernes via naturlig ventilasjon gennom rister i sokkelen. Utluftningsristene skal plasseres i henhold til SBI 224. Kontakt Papiruld Danmark A/S for nærmere teknisk veiledning.

Lyd
Det er ingen krav i forbindelse med lyd.

Brann
Det er ingen krav i forbindelse med brann.