Høy Brannmotstand | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Høy Brannmotstand

Du kan være helt trygg når du velger et produkt som er laget av avispapir. Envinsu er nemlig impregnert med brannhemmende salter.

De brannhemmende saltene som tilsettes isoleringsmaterialet Envinsu, gir en flamme- og glødebeskyttelse. Ved brann frigis fukt fra saltene som medfører en avkjøling og forkulling. De tilsatte saltene hverken fordamper eller reduseres over tid.

Envinsu ble i August 2013 godkjent i den høyest oppnåelige brannklassen som et organisk isoleringsmateriale kan oppnå, og Envinsu er nå klassifisert i brannklasse D-s2,d0, som kan sidestilles med klasse B materiale.