Høy isoleringsevne | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Høy isoleringsevne

Envinsu har en høy isoleringsevne. Det betyr at du får mer ut av din investering.

Kombinasjonen av isoleringsmaterialet Envinsus høye isoleringsevne og det faktum at Envinsu er et isoleringsgranulat, sikrer den best mulige isolering fordi papirisoleringen legger seg som en varm dyne uten noen form for kuldebroer og varmetap, noe som typisk ses ved samlinger og tilskjæringer av matter.

På fagspråket bruker man en betegnelse for hvor godt et isoleringsmateriale leder varmen, eller sagt på en annen måte- hvor mye varme som passerer gennom materialet. Dette kalles en lambdaverdi.

Lambadaværdien for Envinsu er 39.