Isolering - skillevegg | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Isolering - skillevegg

Isoleringsmaterialet Envinsu kan anvendes som isolering i både tunge og lette skillevegger.

Envinsu blåses inn i den ferdige skilleveggen gjennom hull skåret i det første laget med bekledning. Hullene repareres etterfølgende slik at branntekniske krav overholdes.

Varmeisolering
Skillevegger isoleres med henblikk på brann og lydreduksjon. Kun hvis at skilleveggen er vendt mot et uoppvarmet rom, er det krav om varmeisolering.

Lydisolering
Envinsu kan anvendes i kontorskillevegger, boligskillende vegger, lydregulering i institusjoner, skoler og kontorer. Det kan forventes en luftlydsreduksjon på R,w på 33 – 46 med Envinsu.

Fukt
Det er normalt ingen krav til luft og fukttetthet - kun i forbindelse med våtrom.

Brann
Envinsu (≥ 40 kg/m3) oppfyller kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrensninger, det i den konkrete sammenheng er gjeldende for alle andre materialer.

Ved installering av Envinsu i mindre enn 40 kg/m3 skal det sikres en klasse 1 bekledning mot den innvendige siden av konstruksjonen.

For BD-30 eller BD-60 kan det bekledes med eksempelvis to lag 13 mm gipsplater eller to lag 15 mm branngipsplater på hver side av veggen.