Loftisolering | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Loftisolering

Har du følelsen av at du fyrer for kråka og at oppvarmingsregningen eskalerer fra år til år?

Da har du kanskje ikke tilstrekkelig isolering på ditt loft. Etterisolering av loft med Envinsu er effektivt fordi varmetap elimineres og oppvarmingsregningen blir mindre.

Ved etterisolasjon av loft blåses isoleringsmaterialet Envinsu løst ut på loftet. Ligger det eksisterende isolering der, blåses Envinsu oppå den eksisterende isoleringen. Revner og sprekker i den eksisterende isoleringen blir fyllt opp og dekket av det nye laget med Envinsu. Det er en effektiv måte å fjerne kuldebroer på.

Se hvordan etterisolajon av et loft foregår med Envinsu:

Det kan være flere årsaker til å et loft er dårlig isolert. Kanskje er det eksisterende isoleringslaget ikke tykt nok etter dagens standarder, som er min. 300 mm.

Isoleringsarbeidet kan være dårlig utført, ,med revner og sprekker i isoleringen, eller kanskje blir loftet brukt til oppbevaring, og flyttekasser har trykket isoleringen sammen, så den reelle isolerende effekt er langt dårligere enn antatt.

I de aller fleste tilfeller kan det utbedres og resultatet blir en lavere oppvarmingsregning og et bedre inneklima.