Loft/tak | Envinsu
Kontakt oss info@envinsu.no

Jeg vil gjerne bli kontaktet

Vil du ha et tilbud om isolasjon?

Loft/tak

Isoleringsmaterialet Envinsu kan anvendes til etterisolering av alle slags tak/loft typer,inkludert truss sperrer, saks takstoler, paralleltak/skråtak, flate tak og hanebandsloft.

Envinsu blåses inn i konstruksjonen via en innblåsningsslange. I forbindelse med isolering/ etterisolering skal det normalt etableres en gangbro på loftet som sikrer mulighet for inspeksjon av taket. Loftsbekledningen skal monteres i henhold til leverandørens anvisninger.

Ved loft til møne kan Envinsu innblåses gennom det første lag med bekledning, hvoretter hullene repareres således at de fukt- og branntekniske krav overholdes. En annen mulighet er å innblåse Envinsu utenfra eksempelvis fra mønet.

Varmeisolering
Det anbefales følgende tykkelser for å overholde gjeldende bygningsreglement:

Standard: min. 300 mm isolering.
Lavenergi: min. 400 mm isolering.

Fukt
I forbindelse med renovering samt ved andre konstruksjoner uten helt tett dampsperre må det ikke anvendes et diffusjonstett undertak (unntatt i kalde og ventilerte, uutnyttede loftsrom. Her kan det også benytttes diffusjonstett undertak).

Det kan unnværes dampsperre (unntatt i våtrom/rom med høy fuktbelastning), såfremt den innvendige siden av konstruksjonen er lufttett. Konstruksjon med to lag 13 mm gipsplater med forskjøvede skjøter, sparkling samt overflatebehandling gir en utmerket tetthet mot luft- og damp-gjennomgang.

Det skal sikres ventilasjon i loftsrom, som tilsvarer 1/500 av det bebyggede areal jevnt fordelt. I forbindelse med isolering/etterisolering med Papirull finnes en særlig løsning, som sikrer denne ventilasjonen. Kontakt Papirull Danmark A/S for nærmer opplysning.

Lyd
Det kan forventes en luftlydsreduksjon på R, w på 45 – 50 dB i et tak isolert med Envinsu.

Brann
Envinsu (≥ 40 kg/m3) oppfyller kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrensninger som i den konkrete sammenheng er gjeldende for alle andre materialer.

I forbindelse med fastleggelse av de presise brannkrav skal bygningens anvendelseskategori fastlegges. Ved installering av Envinsu i mindre enn 40 kg/m3 skal det sikres en klasse 1 bekledning mot den innvendige siden av konstruksjonen.

Envinsu skal holdes i en avstand på 100 mm fra skorstener, 300 mm fra vannrette røykrør, 225 mm fra loddrettte røykrør, 225 mm fra røykrør i dimensjon Ø80-100 mm fra pelletts forbrenningsovner og 200 mm fra rengjøringsdører.